Sam-Skolen: Sprog - Afklaring - Motion

Et projektforløb for voksne flygtninge og indvandrere med behov for et særligt tilrettelagt forløb. Personerne kan have indlæringsvanskeligheder karakteriseret ved f.eks. koncentrations- og hukommelsesbesvær, psykosomatiske symptomer, personlig og/eller faglig uafklarethed. De har afprøvet sprogskoleundervisning, men kan ikke profitere af et ordinært sprogtilbud fra f.eks. Lærdansk Aarhus.

Der tilbydes indlæringsmotiverende undervisning med det generelle formål at afklare, styrke og videreudvikle deltagernes personlige og sproglige ressourcer således at de så vidt muligt genvinder troen på sig selv og egen handlekraft i forhold til et fremadrettet perspektiv og mulighederne for:

  • tilknytning til arbejdsmarkedet bl.a. via arbejdsafprøvning 
  • påbegynde uddannelse 
  • deltagelse i relevante kurser 
  • flexjob 
  • forbedret livskvalitet, behandling m.v.

Projektet består konkret af:

  • danskundervisning på små hold, tilrettelagt med udgangspunkt i den enkelte deltager
  • individuelle, personlige samtaler
  • afspænding/gymnastik og fitness
  • evt. sprog- og erhvervspraktik

Holdundervisningen er tilrettelagt som hensyntagende specialundervisning under Folkeoplysningsloven via FO-Aarhus.

SAM-Skolen

Frederiksgade 79, 2. sal
8000 Aarhus C
Leder Annette Degn
Visitator Preben Bang Nielsen
Tlf. 86 13 10 64
sam-skolen@post.tele.dk

 

I marts 2015 nævnes Sam-skolen i "Forslag til social exitprogram. For voldsudsatte kvinder og børn". Udgivet af Huset Zornig og Zonta Club Aarhus II.

SAM-skolen er en selvejende institution, som samarbejder med FO- Aarhus, der har kontrakt med Aarhus Kommune om opkvalificeringstilbud. Fokus er på sproglig opkvalificering og afklaring af erhvervsperspektiv. SAM-skolen tilbyder danskundervisning for sårbare samt udsatte flygtninge og indvandrere, for både kvinder og mænd på små hold. Dertil tilbydes afklarende og rådgivende samtaler. Kombinationen af undervisning, rådgivning samt afspænding har en positiv effekt for skolens kursister. I forhold til voldsudsatte kvinder kan tilbuddet være en mulighed på det tidspunkt, hvor der er lidt overskud til at kursisterne gerne vil i gang med daglige aktiviteter og et mere fremtidsrettet forløb, men samtidig har behov for tryghed og overskuelige rammer, ro, støtte og anerkendelse, som fremmer kursisternes selvtillid i forhold til udviklingsmuligheder og handlekraft. SAM-skolen finansieres i øjeblikket ved betaling af enkeltpladser af Aarhus Kommune. SAM-skolen har en mindre venteliste på mellem 3-6 måneder.

 

FO-Aarhus bakker i det hele taget op om samarbejdet i Dansk Folkeoplysnings Samråd om initiativet: Folkeoplysning for Flygtninge