College Aarhus tilbyder uddannelsesforløb, der kvalificerer dig til ungdomsuddannelser som gymnasiet, handelsskolen, HF, HTX og HHX. Gennem College Aarhus får du faglige kundskaber og andre nødvendige kompetencer, som giver adgang til disse uddannelser, og gør det muligt for dig at komme videre med et arbejde eller en videregående uddannelse.


Uddannelsens indhold
Uddannelsesforløb på College Aarhus starter med en afklaring af dit faglige niveau og hvilke kompetencer, du har behov for. Det kan dreje sig om skolefag som dansk, matematik, engelsk eller studieteknik og lektiecafe. Det kan være andre områder som f.eks. kendskab til samfundet, erhvervslivet og uddannelsessystemet. Måske har du brug for sociale og personlige kompetencer for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

Uddannelsesplan

Du udarbejder i samarbejde med College Aarhus en uddannelsesplan. Planen indeholder de moduler, der fører frem til, at du kan blive optaget på den uddannelse, du ønsker.

Individuel og fælles vejledning

Igennem hele forløbet får du støtte og vejledning, så vi kan sætte ind med det sammen, når du har behov for hjælp. Individuel og fællesvejledning er en fast del af skemaet. Her får du støtte til at gennemføre dit forløb, så du kan træffe det endelige studievalg.

Uddannelsesbevis
Du får bevis for hvert gennemført fag/modul. Ved afslutning af forløbet får du et samlet bevis.