FO-Aarhus er en del af uddannelsessamarbejdet i Østjysk KompetenceCenter 

Østjysk KompetenceCenter er et samarbejde mellem 7 uddannelsessteder i de 4 østjyske kommuner. De samarbejder for at give virksomheder og deres medarbejdere nem og hurtig adgang til en bred vifte af muligheder inden for efteruddannelse. De sætter fokus på små og mellemstore virksomheder - men alle kan selvfølgelig være med.
 
Østjysk KompetenceCenter tilbyder en helhedsløsning med:
• information om efteruddannelse generelt
• rådgivning og vejledning generelt og i forhold til specifikke spørgsmål om efteruddannelse
• uddannelsesnetværk der optimerer mulighederne for at få gang i efteruddannelse
• planlægning og gennemførelse af efteruddannelse

Til virksomheder
... Efteruddannelse sætter spor
Der er mange gode grunde til at give medarbejderne mulighed for at efteruddanne sig:
• nye kvalifikationer skaber grobund for vækst
• kan gøre det lettere at fastholde og rekruttere medarbejdere
• øger effektiviteten

Få besøg af en konsulent
13 uddannelseskonsulenter fra Østjysk KompetenceCenter står klar til at rådgive om netop de efteruddannelsesforløb, der er relevante for jeres medarbejdere, både for den enkelte og som gruppe.

Kontakt os på tlf. 8937 3617 eller mail kompetencecenter@ojkc.dk  og få besøg af en af deres konsulenter. 
 
Det tilbyder de
• afklaring af de uddannelsesbehov I har
• planlægning af uddannelsesforløb
• uddannelse af medarbejdere med læse-/stave og regneproblemer samt ordblinde
• uddannelse af medarbejdere i en lang række almene fag
• uddannelse af medarbejdere inden for arbejdsmarkedsuddannelserne

Økonomi og støttemuligheder
... uddan dig i arbejdstiden

SVU
Hvis man ønsker at efteruddanne sig, kan man søge om SVU, Statens Voksenuddannelsesstøtte. Man kan få SVU, hvis man uddanner dig på disse niveauer:
• almen Voksenuddannelse (AVU)
• forberedende Voksenundervisning (FVU)
• gymnasialt niveau
• videregående uddannelser, hvor du ikke kan få SU
Læs mere om SVU på www.svu.dk

VEU
Man kan få VEU-godtgørelse, hvis man ønsker at efteruddanne sig i erhvervsrettede forløb, herunder AMU.
Læs mere om VEU på www.veug.dk
Kontakt: tlf. 8937 3617 eller mail kompetence-center@ojkc.dk 
 
Østjysk KompetenceCenter giver én indgang til efteruddannelse i Østjylland.
De tilbyder uddannelse til alle ufaglærte og faglærte. De rådgiver både virksomheder og medarbejdere. Kontakt: tlf. 89 37 36 17 eller mail kompetencecenter@ojkc.dk  og tag den direkte vej til efteruddannelse.

Hos Østjysk KompetenceCenter
• får man uddannelse der giver nye muligheder
• finder man hurtigt og nemt frem til de rigtige tilbud
• får man rådgivning om at tilrettelægge effektive uddannelsesforløb

Se tilbud på vores hjemmesider:

Aarhus Købmandsskole
http://www.aabc.dk

Jordbrugets UddannelsesCenter Aarhus
http://www.ju.dk

Skanderborg-Odder Center for uddannelse
http://www.soh.dk/forvirksomheder

Social- og Sundhedsskole Aarhus
http://www.sosuaarhus.dk
 
VUC Århus
http://www.vucaarhus.dk

Aarhus tekniske Skole
http://www.ats.dk/kursuskat

FO-Aarhus
http://fo-aarhus.dk