Åbent Tilbud leverer en målrettet indsats i form af beskæftigelsesrettede aktiviteter i kombination med individuelle samtaler til borgere, der har behov for afklaring og opkvalificering af deres beskæftigelsesmæssige kompetencer samt understøttelse af deres motivation for at indgå helt eller delvist på arbejdsmarkedet.

Varigheden af forløbet er op til 13 uger med mulighed for forlængelse og et ugentligt timetal på op til 37 timer pr. uge.

Tilbuddet er rettet mod: jobparate og aktivitetsparate borgere fra 18 år og opefter. Integrationsborgere fra 18 år og opefter (herunder Ukraine-indsatsen). Borgere på skærpet indsats las § 40a og Las § 36

Udvikling af borgerens faglige, sociale og sproglige kompetencer til at deltage aktivt i forløbet og i samarbejde med andre, via virksomhedsrettede aktiviteter og arbejdsopgaver i og udenom Bunkeren.

Afklaring af borgerens mulige jobfunktioner på arbejdsmarkedet.

Forløbet gennemføres med opkvalificering af kompetencer inden for følgende områder: Rengøring/arrangementer eller Pedel/Ejendomsservice. 

Der er løbende beskæftigelsesrettede og kulturelle ture ud af huset. 

Vi tilrettelægger en arbejdsuge til borgeren, som understøtter, at borgeren udvikler kompetencer til arbejdsmarkedet. Vi tilrettelægger arbejdsopgaverne og tager hensyn, så det imødekommer den enkelte borgers specifikke udfordringer.

Vi tilbyder desuden et mentorforløb, efter særlig aftale med Jobcentret.

Projekt Åbent Tilbud har til huse i Kulturhus Bunkeren på Olof Palmes Allé 11 i Skejby (Den gamle Journalisthøjskole). 

Arrangeret efter lov om Folkeoplysning og Forberedende Voksenundervisning.

 

Bettina Bakkestrøm, projektleder, mentor og underviser:

23 20 42 67 / bbak@fo-aarhus.dk 

 

Kirstine Christiansen, virksomhedskonsulent:

21 17 33 86 / kich@fo-aarhus.dk

Katharina Klarskov Vollmann, socialrådgiver og mentor:

21 31 19 22 / kkv@fo-aarhus.dk