En levende restaurant ønskes etableret, bestående af en gruppe somaliske kvinder, der alle har ressourcer og et stærkt ønske om at dele ud af deres passion.

De ønsker at etablere en restaurant/café og et meget aktivt cateringfirma som leverer til hele Aarhus.

En virksomhed der har fokus på at skabe madoplevelser og som ligger vægt på god service og glade kunder.

Der forestilles en restaurant/cafe, som byder på hovedsageligt somalisk mad, men som afspejler den mangfoldige kultur i Gellerup, igennem bl. a. forskellige foredrag, digtoplæsninger, folkedans, musik, emneuger mm. Herunder italiensk/engelsk inspireret mad, da Somalia er en tidligere koloni og har hentet en del inspiration og skikke fra de lande.

De ønsker en virksomhed der sætter fokus på at lære kunder og det omkringliggende samfund om andre kulturer, inspirere og undervise andre i iværksætteri og derigennem skabe en bedre integration af både dem selv, deres børn, naboer og by.


SUPPORT FRA:

 • Jobcenter, inspirator, netværker og koordinator: Tara Magill og Trine Thomsen
 • Boligsociale sekretariat Brabrand, støtte, koordinering og CV/Jobansøgnings support: Senay Arikan/Ghassan Hassoun
 • Jobcenter, brobygger m. fokus på at rammesætte: Monike Sommer
 • Kaffe Fair støtte til at få hygiejnebevis for alle kvinderne: Rhoda Ahmed
 • Mikrolån, coaching og indstiller til forløb af Kaltuma: Steen Rehoff Larsen
 • City sleep in, samarbejdspartn. og ejer af lokation for restaurant: Poul Pablo Nørgaard
 • Inspirator og sparring: Christian Fumz

 

SITUATIONSBESKRIVELSE

 • 14 somaliske kvinder ønsker at starte deres egen virksomhed.
 • De er dybt passionerede omkring det at lave mad og skabe bevidsthed omkring den somaliske kultur på en inspirerende og inddragende måde og på sigt blive selvforsørgende.
 • De ønsker at være rollemodeller for dem selv, deres børn, naboer og samfund. 
 • De ønsker at inddrage andre kulturer, bl. a. ved at invitere arabiske kvinder til at lave mad én uge, få foredragsholdere til at komme på deres restaurant/cafe, musikere m.m.
 • De er alle på kontanthjælp og med varierende ressourcer/arbejdsevne. 
 • Jobcenteret støtter visionen, og trækker på deres netværk for at finde folk til at støtte kvinderne i etablering af deres virksomhed. 
 • De er initiativrige og har fundet gratis lokaler at være i fra medio januar, igennem City Sleep In og to år frem. Der bliver stillet møblement til rådighed. 
 • FO-Aarhus står for vejlednings- og opkvalificeringsforløb samt praktik med følgende indhold: Støtte og opkvalificering til kvinderne i forhold til at drive en kantine, oplæring i indkøb og at lave madplaner, oplæring i egenkontrol i en kantine, hjælp til at blive mere og mere selvhjulpne i at drive en kantine, støtte i forhold til egne styrker og kompetencer.

 

MULIGHEDER

 • 14 selvforsørgende glade kvinder der alle er i beskæftigelse
 • Kvinderne kan være inspiratorer for andre, tage ansvar og mestre eget liv, for derigennem at stå på egne ben, uafhængigt af systemet.
 • Kvinderne skaber med fællesskabet for øje og står derigennem mere trygt.
 • Gensidig læring af kulturer
 • Via en stærk opbakning og støtte, på tværs af det offentlige og det private, skabes bedre integration på arbejdsmarkedet og i samfundet generelt.
 • Opbyggelse af et stærkt netværk for både kvinderne og Jobcenteret
 • Samarbejde på tværs af sektorer
 • Projektet kan danne præcedens for resten af landet og agere som inspiration for andre kommuner.

 

MÅLBESKRIVELSE

 • En restaurant der drives af 14 somaliske kvinder, der byder ind med de ressourcer de har, er glade og ude af kontanthjælpssystemet.
 • En virksomhed der har fokus på at skabe mad oplevelser og introduktion/inspiration til kulturer af anden etniske baggrund end dansk.
 • En levende restaurant og et meget aktivt cateringfirma der leverer til hele Aarhus.
 • En virksomhed der sætter fokus på at lære kunder og det omkringliggende samfund om andre kulturer og derigennem skabe en bedre integration af både dem selv, deres børn, naboer og by.

Se artikel i JyllandsPostens Aarhus-tillæg 8. juni 2018: https://jyllands-posten.dk/aarhus/kultur/ECE10666842/10000-sambusaer-skal-saette-fokus-paa-somalisk-mad/