Er du ledig?
Vil du arbejde i hotelbranchen?
Praktisk forberedelse til rengøring på hotel:

 

Der er arbejde og instruktion i vekselvirkning 25 timer om ugen. Du har hver dag 3 timers praktisk arbejde og 2 timers undervisning. Du får undervisning og vejledning i

• udføre rengøring med professionelle redskaber

• vælge de rette rengøringsmidler og -doser til opgaven

• rede en hotelseng

• udføre arbejdet med hensyn til egen og andres sikkerhed

• benytte ergonomiske arbejdsstillinger

• forstå normer og adfærd på arbejdspladsen

• blive god til at arbejde i et team

• sprog: dansk eller engelsk

• læse en lønseddel og forstå lønperioder, ferieregler og skat

• styrke og pleje din krop, så den kan holde til fysisk arbejde

• gå til jobsamtale

• møde stabilt

Vi arbejder både gruppe- og enkeltvis.

 

Forløb med 25 timer om ugen: mandage til torsdag kl. 7-12.30, fredage kl. 7-10.

Op til 13 uger.

Adresse: Frederiksgade 78 B, K01 (kælder), 8000 Aarhus C

Arrangeret efter lov om Folkeoplysning og Forberedende Voksenundervisning og i samarbejde med Dansk+

 

Se pjecer om de tre forløb: rengøring, køkken, pedel

 

“Bliv Housekeeper" også kaldet "Medarbejder i hotelbranchen" er et praktisk forløb under FO-Aarhus, der har til formål at skaffe kontanthjælpsmodtagere med interesse i rengøring ansættelse i primært hotelbranchen og sikre at den enkeltes situation optimeres, således at et erhvervet job kan fastholdes.

Der arbejdes systematisk med krav til deltagernes stabilitet, normer og adfærd i relation til det at være medarbejder på en arbejdsplads.

Målet for den enkelte deltager er at blive i stand til at tage arbejde på deltid, eventuelt fuld tid i hotel- og rengøringsbranchen og at fastholde dette.

Projektleder: Bettina Bakkestrøm, tlf. 23 20 42 67 eller mail: bbak@fo-aarhus.dk

Sted: Frederiksgade 78B, kld. i FO-byen

 

I nyhedsbrevet fra Dansk+ maj 2017 kan man læse en artikel med titlen: Gulvvaskedansen giver den rigtige holdning og arbejdsstilling. Her er et lille uddrag af artiklen:

... et 13 ugers kursusforløb, hvor formiddagen går med praktik i et til lejligheden opbygget træningsmiljø i form af et hotelværelse. Eftermiddagen går med fagsprog og kendskab til det danske arbejdsmarked...

Men onsdagene er specielle - for her foregår hele dagen i praktik på Montra Hotel Sabro Kro. Det er oldfruen, Jane Thomsen, der står for denne praktisk faglige undervisning. Jane understreger, at det er en stor fordel at undervisningen foregår i det faglige miljø. ”Her møder de alle de andre medarbejdertyper på et hotel, og de bliver bevidste om, hvad der egentlig kræves for at klare arbejdet og mærker den kultur, der er på et hotel.”

... Der er en del mænd på holdet, og de har ikke noget imod rengøringsarbejde, men går på med krum hals. ”Gulvvaskedansen er mændenes favorit, og det er vældig morsomt at se, hvordan de forstår at svinge gulvmoppen i fin rytmik, så de både får den rigtige holdning og lethed med, og den rigtige hastighed.” Der er en tendens til at mændene konkurrerer lidt om, hvor hurtigt de kan få arbejdet gjort færdigt, men de er ikke færdige før Janes professionelle vurdering er blevet afsagt. Hvis de bliver for smarte, så er Jane ikke blev for at lægge et par udfordringer ind i værelserne. Det kan være en glemt sko under sengen eller nogle genstridige hår i håndvasken...

Op mod 10 fra projektet har allerede fået fast arbejde.

 

Dansk+ er et projekt om at forbedre indvandreres danskkundskaber.

Et samarbejde mellem KL, LO og DA og 10 kommunale samarbejder mellem jobcentre og sprogudbydere.

 

Læs hele artiklen her: http://danskplus.dk/nyhedsbrev/dansk%2B%20nyhedsbrev%20maj%202017.html